Petrovice u Karviné: Voda - projektový den na petrovické škole

pátek, října 30, 2015
Voda - To bylo hlavní téma projektového dne, který v úterý 27. října proběhl v petrovické základní škole. V rámci přírodopisu tak například děti prozkoumávaly ekosystém petrovických rybníků. Žáci během dopoledne prozkoumávali vlastnosti vzácné tekutiny a dělali různé chemické pokusy. Na fyzikální vlastnosti vody se zaměřili ve fyzice. Zájem dětí byl veliký.

Petrovice u Karviné: Podzimní setkání petrovických seniorů

čtvrtek, října 29, 2015
Klub důchodců paří v Petrovicích u Karviné ke spolkům s dlouhou tradicí. Zázemí tomuto klubu poskytují prostory TJ Lokomotiva Petrovice u Karviné- Závada. Ve společenském sále se senioři scházejí 2krát ročně, a to na jaře a na podzim. To letošní připadlo na pátek 23 října. Klub byl založen v roce 1973 a na přelomu tisíciletí měl okolo 125 členů. Kromě těchto setkání pořádá klub pro své členy i pravidelné poznávací zájezdy. Letos do Bílé Vody, kde navštívili oplatkárnu a Lázní Jeseník. Další setkání je plánováno na jaro příštího roku.

Petrovice u Karviné: Demolice chátrajících stoletých domů

čtvrtek, října 22, 2015
Více jak 55 let chátrající stoleté domy a stodola pod petrovickým kostelem, které byly v havarijním stavu a svému okolí nebezpečné šly za pomocí těžké techniky k zemi. Vlastníky těchto objektu se ale doposud nepodařilo kontaktovat. Zastupitelé na tuto demolici vyčlenili z rozpočtu obce finanční prostředky ve výši 2 miliónů korun. Obec má také do budoucna plány co s uvolněnou parcelou po těchto domech.

Petrovice u Karviné: 160 let železniční trati z Bohumína do Petrovic u Karviné

pondělí, října 05, 2015
Železniční trať z Bohumína do Petrovic u Karviné oslavila své již sto šedesáté narozeniny. A k nim dostala opravdu nádherný dárek - mohli jste se po ní projet mimořádným vlakem, taženým parní lokomotivou 464.202, pro její zbarvení zvanou Rosnička.

Petrovice u Karviné: Madam Colombová zasahuje aneb kam zmizel ten diamant

pátek, října 02, 2015
Nedělní podvečer 27 září patřil v Petrovicích u Karviné tamním ochotníkům, kteří na premiéře nově nazkoušené hry "Madam Colombová zasahuje aneb kam zmizel ten diamant" pobavil diváky v sále hotelového domu.