Petrovice u Karviné: 6. zasedání Zastupitelstva obce

pondělí, června 29, 2015


V pondělí 29. června se v Petrovicích u Karviné se konalo další jednání zastupitelstva obce, tentokráte již šesté v tomto volebním období. Na programu zastupitele čekalo 18 bodů programu. Na úvod jednání obeznámil starosta obce zastupitelstvo s personálními změnami, ke kterým na obecním úřadě dojde v souvislosti s rezignací tajemnice obecního úřadu a odvoláním vedoucího organizační složky Služby obce Petrovice u Karviné. Na obě místa byla vypsána nová výběrová řízení a v průběhu července by tak měli být vybrání noví vedoucí pracovníci. Nejdůležitějším z projednávaných bodů bylo schvalování závěrečného účtu obce Petrovice u Karviné za rok 2014. Zastupitelé rovněž schválili úpravu rozpočtu na letošní rok, kde došlo ke snížení předpokládaného rozpočtového deficitu o 656 tisíc korun, a to z důvodu prodeje nepotřebné staré hasičského cisterny závadských hasičů, která byla na jaře nahrazena zbrusu novým moderní autem, jehož pořízení bylo spolufinancováno z evropských fondů. V této souvislosti došlo i k úpravě rozpočtového výhledu na léta 2015 - 2018. Na zasedání byly projednány a schváleny nové zásady pro poskytování dotací pro neziskové organizace z rozpočtu města, které budou platit od července tohoto roku. Změnu si vyžádala změna legislativy v této oblasti. Poměrně obšírně zastupitelé diskutovali žádost místní skupiny PZKO zařadit společně do rekonstrukce objektu restaurace u Krutkého i stávající vnitřní prostory petrovické PZKO. Nakonec bylo rozhodnuto pokračovat tak, jak bylo původně plánováno, v projektových pracech při přípravě rekonstrukce tohoto objektu, včetně opláštění budovy PZKO. Případnou rekonstrukcí vnitřních prostor se bude zastupitelstvo zabývat na svých dalších sezeních a tato bude řešena jako samostatná investiční akce Další plánované zasedání je plánováno na 21 září.

Petrovice u Karviné: Rozloučení s žáky 9. ročníku

pátek, června 26, 2015


Na každém konci je hezké, že něco nového začíná. Těmito slovy začínalo v pátek 26 června v obřadní síni obecního úřadu v Petrovicích u Karviné slavnostní rozloučení  s žáky devátého ročníku.
Slavnostního slova se ujal ředitel školy starosta obce. Ti všem pogratulovali k úspěšnému zakončení školní docházky a popřáli jim mnoho úspěchů do dalšího života.
Každý pak z rukou svého třídního učitele dostal své poslední vysvědčení a z rukou starosty obce pak obdržel malý dárek.
Slavnostní rozloučení doprovodil kulturní program připravený žáky.  V něm žáci poděkovali učitelům a vedení školy za jejich přípravu na budoucí život.
V připravené prezentaci představili svou třídu v průběhu devíti let společného studia, kde se kolektiv stmelil v partu přátel.
-Základní školu tak po absolvování devítileté školní docházky opouští 40 žáků.

Petrovice u Karviné: Pasování na čtenáře

pondělí, června 22, 2015


V obřadní síni obecního úřadu v Petrovicích u Karviné přivítali v pondělí 22 června nejmenší děti aby je slavnostně pasovali na čtenáře.
Děti nejprve musely projít zkouškou a před králem písmenkem pátým složit slib malého čtenáře.
Kromě  toho každý  nový čtenář dostal knížku napsanou speciálně pro prvňáčky "Odemyky,  zamyky"

Petrovice u Karviné: Den dětí u petrovických kynologů

sobota, června 06, 2015


Příjemné sobotní odpoledne prožil ten, kdo v sobotu 6 června s dětmi zavítal do areálu základní kynologické organizace v Petrovicích u Karviné. Místní kynologové zde pro děti připravili dětský den.
V ukázce skupinového výcviku mohli předvedli základní cviky poslušnosti jako chůze u nohy, odložení či přivolání psa nebo obraty jak za pochodu tak i na místě, ale i ukázky psího tance či agility, což je sport se psy podobný koňskému parkuru.
K divácky nejatraktivnější ukázce ale patřil zásah, který provedli karvinští policisté společně s 6 letým služebním psem Rejem. Divákům předvedli dynamickou ukázku přepadení a následného  zadržení dvou nebezpečných pachatelů.  Překvapením nejen pro samotné policisty, ale hlavně pro děti bylo zjištění co vlastně lupiči chtěli uloupit.
Děti lákala nejen policejní výbava a výstroj, ale také připravené soutěže a hry.
A ani letos nechyběla bohatá tombola.
Poté již následovalo neformální posezení.

Petrovice u Karviné: V Marklovicích slavili den otců

pátek, června 05, 2015


V mateřské škole v Dolních Marklovicích bylo v pátek 5. června odpoledne neobvykle živo. Slavil se zde Den otců.
Jako na každé pořádné oslavě, tak ani zde nechyběly dárky. Ty překvapeným tatínkům připravily děti společně se svými učitelkami. Každý z tatínků dostal jednu obrovskou medaili.
Maminky se zase předvedly svým cukrářským umem.
Tatínkové a jejich ratolesti si tady na čtyřech stanovištích vyzkoušeli svoji zručnost, důvtip a rychlost, ale i řidičské umění nebo dokonce sílu.
Disciplíny daly zabrat nejednomu soutěžnímu týmu.
Odměnou za úspěšně splněné úkoly byl malý dáreček.
Spoustu užitečných a praktických věcí se dalo vyhrát v tombole.
Den otců se vydařil a ve školce již přemýšlejí co připraví příště.

Petrovice u Karviné: Divadelní festival "Bez hranic"

čtvrtek, června 04, 2015

Mezinárodní divadelní festival "Bez hranic" má za sebou více jak 25 letou tradici a letos poprvé zavítal i do Petrovic u Karviné.

Letošní ročník je poprvé celý vyhrazen především rodinám a dětskému divákovi.

Festival nabídl 12 představení. O nejlepší hru soutěží dětské soubory z Česka, Polska ale i Slovenska.
Letošní ročník mezinárodního divadelního festivalu "Bez hranic" se koná i za finanční podpory obce.
Součásti festivalu byl i bohatý doprovodný program.