Petrovice u Karviné: 160 let železniční trati z Bohumína do Petrovic u Karviné

Železniční trať z Bohumína do Petrovic u Karviné oslavila své již sto šedesáté narozeniny. A k nim dostala opravdu nádherný dárek - mohli jste se po ní projet mimořádným vlakem, taženým parní lokomotivou 464.202, pro její zbarvení zvanou Rosnička.Byla postavena v roce 1956 v lokomotivce Škody Plzeň, která se tehdy nazývala Závody V. I. Lenina. Jednalo se o poslední typ parní lokomotivy vyvinutý pro Československé státní dráhy. A právě jedna z těchto lokomotiv, stála v čele mimořádného vlaku, který vyjížděl v sobotu 26. září z Bohumínského nádraží krátce před polednem, aby o 18 minut později dorazil ke hranici s Polskem, do obce Petrovice u Karviné. Výstavba trati nebyla technicky náročná, neboť se jednalo většinou o rovinatý terén až na překročení vodních toků, a zemní práce byly zahájeny v předjaří roku 1853 Trať byla zpočátku jednokolejná, teprve v roce 1898 došlo ke zdvoukolejnění. Vlastní trať byla dána do provozu 11. prosince 1855. V tomtéž roce byla i dostavěná nádražní budova. Nádraží v Petrovicích se pak v roce 1898 stalo výchozím bodem skoro jedenáct a půl kilometru dlouhé Karvinské Místní dráhy , která vedla na hlavní karvinské nádraží. Dnes je stanice Petrovice u Karviné přechodovou stanicí vlaků ve směru Varšava – Vídeň. Na staré časy strávené na trati zavzpomínal také bývalý strojvedoucí a dnes pracovník železničního muzea moravskoslezského Jiří Král. átké zastávce souprava vyrazila na zpáteční cestu do Bohumína. Výlet se stal vítanou příležitosti pro železniční nadšence ale i rodiny s dětmi. I když počasí nebylo v sobotu právě nejpříznivější, tato výjimečná událost přesto přilákala řadu návštěvníků.